Despre portalul serviciilor publice

Portalul servicii.gov.md este un catalog electronic al serviciilor publice prestate de către autorități oamenilor de rând și mediului de afaceri. Vizitatorii pot găsi pe această platformă descrierea serviciilor, setul de acte necesar pentru prestarea lor, intervalele orare în care vor fi acestea prestate, costurile şi durata implementării, datele de contact pentru informaţii suplimentare şi formularele care vor trebui completate de către cetăţeni în formă electronică, inclusiv instrucţiuni de completare.

Portalul are o structură multidimensională şi permite identificarea unui serviciu după mai multe criterii din punct de vedere al domeniului din care acesta face parte. Sunt incluse servicii de documentare a populaţiei, servicii din domeniul educaţiei, sănătăţii, servicii din domeniul financiar, cum ar fi taxările şi altele. Pe de altă parte, utilizatorii pot identifica serviciul după autoritatea care îl prestează, adică ministere sau instituţii.

Cetăţenii pot interacţiona cu moderatorii portalului printr-un formular de feedback, pentru a raporta anumite inexactităţi în fişele serviciilor defecte, descoperite în funcţionarea portalului și pentru a sugera anumite servicii care nu au fost incluse pentru publicare. La fel, cetățenii pot vota pentru anumite servicii pe care le consideră utile.

Scopul principal al acestui portal este să ofere informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile publice accesibile în republica Moldova și nu își propune să substituie paginile web ale autorităţilor, care propun informaţie mai complexă.