Formularul privind legislaţia aplicabilă în baza prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte eliberat în cazul persoanelor care sunt detaşate de organizaţia unde activează pe teritoriul altui stat pentru desfăşurarea activităţii de muncă pe parcursul unei anumite perioade