Autorizarea modificării capitalului social sau a cotei sociale a statului pentru întreprinderile incluse în lista bunurilor supuse privatizării