Înregistrarea Notificarii privind efectuarea lucrărilor de reglare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice, utilizate în cadrul obiectului industrial periculos.