Coordonarea schemelor de distribuire a inscripţiei şi reclamei pe mijloacele de transport Inspecţia vehiculelor reutilate, reconstruite, supuse reparaţiei capitale şi construite în mod individual, cu formularea concluziei privind corespunderea stării tehnice a acestora cu cerinţele securităţii circulaţiei rutiere