Alocaţie lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat