Perfectarea actelor de călătorie beneficiarilor de protecţie internațională, apatrizilor