Eliberarea certificatului privind lipsa sau existența restanțelor față de buget (CC 04 AE)