Verifică valididatea și valabilitatea cazierului judiciar