Acordarea dreptului de şedere provizorie la studii