Eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de cetățenii republicii pentru a fi prezentate organelor abilitate peste hotarele țării