Aviz de prevenire şi stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate