Prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru tratament