Autorizarea deţinerii armei care face obiectul declarării ( Persoană fizică)