Confirmarea veridicităţii şi autentificarea textului, inclusiv modificat, al actului juridic extras din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova