Însoțirea încărcăturii de preț, a deligațiilor oficiale și particulare