Stabilirea modelului, tipului, numărului de locuri, anului de producere a unităților de transport și clasificarea după nomenclatorul mărfurilor