Extras din Registru de stat al întreprinderilor ce desfășoară activitate de transport rutier în cont propriu