Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate în temeiul certificatului de moștenire (bunuri imobile amplasate în alte localităţi decît în sate sau comune)