Participarea la activitățile comisiilor pentru recepția și darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase