Instruirea și perfecționarea profesională în domeniul metrologiei pentru verificatorii metrologi ai operatorilor economici și altor persoane interesate