Acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie în alte cazuri