Certificat de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcţie şi construcţii