Eliberarea informației privind minimul de existenţă