Perfectarea buletinului de identitate beneficiarilor de protecţie internațională, apatrizilor