Însoţirea încărcăturilor de preţ şi a delegaţiilor oficiale