Autorizaţie pentru pescuitul în scopuri ştiinţifice şi de control