Confirmarea eliberării paşaportului cetăţeanului RM