Coordonarea proiectelor şi inspecţia obiectivelor de arhitectură mică şi a reclamei amplasate în zona de protecţie a drumurilor