Acordarea dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei