Cercetarea prealabilă a documentelor, banilor şi hîrtiilor de valoare