Eliberarea Certificatului privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile