Inspecţia vehiculelor reutilate, reconstruite, supuse reparaţiei capitale şi construite în mod individual