Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Indemnizaţii familiilor cu copii

Cerere de acordare a indemnizaţiilor familiilor cu copii


captcha

Util

 • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la 3 ani se completează după acordarea de către angajator a concediului pentru îngrijirea copilului, de la toate unităţile în care activaţi.
 • * * *
 • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei paternale se completează după acordarea de către angajator a concediului paternal de la locul de muncă de bază.
 • * * *
 • Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la 3 ani se stabileşte de către CTAS unde a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, iar în cazul în care aceasta nu a fost acordată – se stabileşte de către CTAS la locul de domiciliu.
 • * * *
 • Indemnizaţia paternală se stabileşte de către CTAS a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază, ori de către CTAS la locul de domiciliu.
 • * * *
 • Plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii/indemnizaţiei paternale se efectuează de către prestatori de servicii de plată (ÎS „Poşta Moldovei”) sau la alt prestator de servicii de plată (instituţia financiară) la alegerea solicitantului.
 • * * *
 • În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţii adresate familiilor ( cu excepţia persoanelor angajate în câmpul muncii în Republica Moldova) prezintă personal casei teritoriale o declaraţie pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.