Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

Cerere de acordare a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii


captcha

Util

  • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la 3 ani se completează după acordarea de către angajator a concediului pentru îngrijirea copilului, de la toate unitățile în care activați.
  • * * *
  • Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la 3 ani se stabileşte de către CTAS unde a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, iar în cazul în care aceasta nu a fost acordată – se stabileşte de către CTAS la locul de domiciliu.
  • * * *
  • Plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii se efectuează de către prestatori de servicii de plată (ÎS "Poşta Moldovei") sau la alt prestator de servicii de plată (instituția financiară) la alegerea solicitantului.
  • * * *
  • În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepţia persoanelor angajate în cîmpul muncii în Republica Moldova) prezintă personal casei teritoriale o declarație pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizații adresate familiilor cu copii din statul respectiv, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.