Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Reexaminarea pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensieicaptcha
Util

 • Conform prevederilor art. 33 alin.(41), (42) și (43) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, au dreptul la reexaminarea pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei pentru limita de vârstă / pensiei de dizabilitate persoanele care şi-au continuat activitatea în câmpul muncii
 • * * *
 • Reexaminarea pensiei, se efectuează eşalonat în dependenţă de anul stabilirii pensiei și stagiul de cotizare realizat
 • Începând cu 01.01.2022 se reexaminează:
  Pensiile pentru limită de vârstă stabilite după 01.01.1999 pentru un stagiu de cotizare mai mare de 5 ani
 • Pensiile de dizabilitate stabilite până la 01.01.1999 pentru un stagiu de cotizare mai mare de 2 ani
 • * * *
 • Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în condiţiile Legii nr. 156/1998, doar în cazul în care cuantumul reexaminat al pensiei este mai mare decât pensia aflată în plată
 • * * *
 • Cererea de reexaminare a pensiei se examinează de Casa teritorială de asigurări sociale în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii
 • * * *
 • Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea
 • * * *
 • Decizia cu privire la respingerea cererii de reexaminare a pensiei şi motivul respingerii se expediază solicitantului la domiciliu în termen de 5 zile de la data emiterii
 • * * *
 • Pentru informaţii suplimentare sunteţi în drept să Vă adresaţi la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai