Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Statutul certificatului de concediu medical

Verificarea statutului certificatului de concediu medicalcaptcha

Util

  • Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca se stabilesc de catre casele teritoriale de asigurari sociale in temeiul informatiei din certificatul medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate.
  • * * *
  • Primele 5 zile de incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente nelegate de munca, dar nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic, acordate din mijloacele angajatorului se stabilesc de catre angajator/angajatori in temeiul certificatului medical pe suport de hirtie, in original sau copie. La solicitarea angajatului, angajatorul caruia i se prezinta originalul certificatului prezinta o copie/copii cu mentiunea "copia corespunde originalului", pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activeaza persoana.
  • * * *
  • Venitul asigurat si stagiul de cotizare pentru stabilirea indemnizatiilor pentru incapacitatea temporara de munca de catre Casa teritoriala de asigurari sociala se confirma in baza informatiei din Registrul de stat al evidentei individuale in sistemul public de asigurari sociale.
  • * * *
  • Pentru stabilirea indemnizatiei pentru incapacitatea temporara de munca de catre Casa teritoriala de asigurari sociale nu este necesar de prezentat careva acte.
  • * * *
  • La aparitia circumstantelor referitor la stabilirea / nestabilirea / refuz in stabilirea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, adresati-va la casa teritoriala de asigurari sociale de la locul de domiciliu.