Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Statutul certificatului de concediu medical

Verificarea statutului certificatului de concediu medicalcaptcha

Util

  • Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă se stabilesc de către casele teritoriale de asigurări sociale în temeiul informației din certificatul medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate.
  • * * *
  • Primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, dar nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic, acordate din mijloacele angajatorului se stabilesc de către angajator/angajatori în temeiul certificatului medical pe suport de hîrtie, în original sau copie. La solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie/copii cu mențiunea "copia corespunde originalului", pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana.
  • * * *
  • Venitul asigurat și stagiul de cotizare pentru stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă de către Casa teritorială de asigurări sociala se confirmă în baza informației din Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.
  • * * *
  • Pentru stabilirea indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă de către Casa teritorială de asigurări sociale nu este necesar de prezentat careva acte.
  • * * *
  • La apariția circumstantelor referitor la stabilirea / nestabilirea / refuz în stabilirea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, adresați-vă la casa teritoriala de asigurări sociale de la locul de domiciliu.