Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Statutul certificatului de concediu medical

Verificarea statutului certificatului de concediu medical /concediu de maternitatecaptcha

Util

 • Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate se stabilesc de Casa Națională de Asigurări Sociale în temeiul informației din certificatul de concediu medical/certificatul pentru concediu de maternitate, transmise de către prestatorii de asistenţă medicală prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate.
 • * * *
 • Pentru stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă şi indemnizaţiei de maternitate, nu este necesar de prezentat careva acte la Casa Națională de Asigurări Sociale.
 • * * *
 • Pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de munca cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, dar nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic, indemnizaţiile se acordă din mijloacele angajatorului/liber-profesionistului ce practică activitate în serctorul justiției, in temeiul certificatului medical pe suport de hîrtie, in original sau copie. La solicitarea angajatului, angajatorul caruia i se prezintă originalul certificatului de concediu medical prezintă o copie/copii cu mențiunea "copia corespunde originalului", pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activeaza persoana.
 • * * *
 • Venitul asigurat şi stagiul de cotizare pentru stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă şi indemnizaţiei de maternitate, din contul bugetului asigurărilor sociale de stat, se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.
 • * * *
 • Datele din certificatul medical transmise Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă se examinează în termen de pînă la 15 zile calendaristice de la data recepționării acestora. În cazul în care informația necesară la stabilirea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde pînă 30 de zile calendaristice de la data recepționării datelor din certificatul medical.
 • * * *
 • Datele din certificatul medical transmise Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru stabilirea indemnizației de maternitate se examinează în termen de până la 15 zile calendaristice de la data recepționării acestora. În cazul în care informația necesară pentru stabilirea indemnizației este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde până la 45 de zile calendaristice de la data recepționării datelor din certificatul medical.