Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Programarea online la audienţa la aparatul central al CNAS

Acest cîmp este obligator.
Acest cîmp este obligator.


captchaUtil

  • 1. La completarea câmpului „Selectați AC CNAS” se va selecta funcția persoanei la care se solicită programarea în audiență..

  • 2. Câmpul „Telefon” urmează a fi completat în mod obligatoriu, în scopul contactării solicitantului de audiență în cazul survenirii unor circumstanțe neprevăzute în procesul de organizare a audienței. Numărul de telefon poate fi atît de telefonie mobilă cît și telefonie fixă.

  • 3. La completarea câmpului „Subiectul audienței” se va indica succint problema ce urmează a fi abordată în cadrul audienței.