Dizabilitate, pierderea capacității de muncă

Garantarea unui venit sub formă de pensii, alocații, indemnizații și compensații persoanelor încadrate în grad de dizabilitate și celor care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă.


Etapele evenimentului de viață

Pensie de dizabilitate (Cod 001000108)Ajutor material anual pentru participanţii la Cel de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art.7 alin.(2) pct.1) lit.a)–e) din Legea nr.190/2003 cu privire la veterani, pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma Celui de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art.8 alin.(2) lit.a) din legea indicată, precum şi pentru persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de autorităţile administraţiei publice locale la strângerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii Celui de-al Doilea Război Mondial (Cod 001000742)Ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma participării la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru membrii familiilor participanţilor căzuţi la datorie în acţiunile de luptă din Afganistan (soţi şi unul dintre părinţi) (Cod 001000713)Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (Cod 001000373)Ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, pentru persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică sau au devenit cu dizabilităţi în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special şi pentru membrii familiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi (soţi şi unul dintre părinţi) (Cod 001000739)Ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova şi pentru membrii familiilor participanţilor căzuţi la datorie în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova (soţi şi unul dintre părinţi) (Cod 001000726)Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă şi de maternitate acordată în baza prevederilor acordurilor internaționale în domeniul securității sociale la care Republica Moldova este parte (Cod 001000386)Indemnizaţie de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (Cod 007000010)Compensaţie bănească în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului (Cod 018000014)Compensație unică pentru prejudiciul adus sănătății persoanelor cu dizabilități din rândul participanților la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și la experiențele nucleare, avariilor cu radiație ionizată și a consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau militare (Cod 007000023)Pensie de dizabilitate militarilor și persoanelor din corpul de comandă și trupele organelor afacerilor interne (Cod 001000182)Pensie de dizabilitate militarilor în termen (Cod 001000195)Pensie de dizabilitate cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobîl (Cod 001000221)Pensie de dizabilitate acordată în baza prevederilor acordurilor internaţionale (Cod 001000250)Pensie şi indemnizaţie de dizabilitate în urma accidentului de muncă sau a unei boli profesionale acordată în baza prevederilor acordurilor internaţionale (Cod 001000276)Reexaminarea pensiilor de dizabilitate pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei (Cod 001000292)Alocaţie socială de stat pentru persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu dizabilităţi din copilărie şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani (Cod 001000315)Alocaţie lunară pentru îngrijirea, însoţirea şi supravegherea persoanelor cu dizabilităţi severe imobilizate la pat, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl (Cod 001000360)
1.

Pensie de dizabilitate (Cod 001000108)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000108

10.

Ajutor material anual pentru participanţii la Cel de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art.7 alin.(2) pct.1) lit.a)–e) din Legea nr.190/2003 cu privire la veterani, pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma Celui de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art.8 alin.(2) lit.a) din legea indicată, precum şi pentru persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de autorităţile administraţiei publice locale la strângerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii Celui de-al Doilea Război Mondial (Cod 001000742)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000742

10.

Ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma participării la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru membrii familiilor participanţilor căzuţi la datorie în acţiunile de luptă din Afganistan (soţi şi unul dintre părinţi) (Cod 001000713)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000713

10.

Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (Cod 001000373)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000373

10.

Ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, pentru persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică sau au devenit cu dizabilităţi în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special şi pentru membrii familiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi (soţi şi unul dintre părinţi) (Cod 001000739)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000739

10.

Ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova şi pentru membrii familiilor participanţilor căzuţi la datorie în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova (soţi şi unul dintre părinţi) (Cod 001000726)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000726

11.

Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă şi de maternitate acordată în baza prevederilor acordurilor internaționale în domeniul securității sociale la care Republica Moldova este parte (Cod 001000386)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000386

12.

Indemnizaţie de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (Cod 007000010)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/007000010

13.

Compensaţie bănească în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului (Cod 018000014)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/018000014

14.

Compensație unică pentru prejudiciul adus sănătății persoanelor cu dizabilități din rândul participanților la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și la experiențele nucleare, avariilor cu radiație ionizată și a consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau militare (Cod 007000023)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/007000023

2.

Pensie de dizabilitate militarilor și persoanelor din corpul de comandă și trupele organelor afacerilor interne (Cod 001000182)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000182

3.

Pensie de dizabilitate militarilor în termen (Cod 001000195)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000195

4.

Pensie de dizabilitate cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobîl (Cod 001000221)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000221

5.

Pensie de dizabilitate acordată în baza prevederilor acordurilor internaţionale (Cod 001000250)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000250

6.

Pensie şi indemnizaţie de dizabilitate în urma accidentului de muncă sau a unei boli profesionale acordată în baza prevederilor acordurilor internaţionale (Cod 001000276)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000276

7.

Reexaminarea pensiilor de dizabilitate pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei (Cod 001000292)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000292

8.

Alocaţie socială de stat pentru persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu dizabilităţi din copilărie şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani (Cod 001000315)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000315

9.

Alocaţie lunară pentru îngrijirea, însoţirea şi supravegherea persoanelor cu dizabilităţi severe imobilizate la pat, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl (Cod 001000360)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000360