Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Extrage CPAS / Cod CNAS


captcha
Cod CNAS:
Denumirea

Util

  • Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, inclusiv gospodăriileţărăneşti (de fermier), a organizaţiilor necomerciale şi a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şiautorităţiloradministraţiei publice locale sunt luate la evidenţă în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat în baza informaţiilor electronice recepţionate prin intermediul plarformei de interoperabilitate MConnect.
  • * * *
  • Serviciulpermite vizualizarea codului CNAS al unităţilor, atribuit în procesul de luare la evidenţă în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, prin înscrierea în rubrica de dialog a codului fiscal (IDNO/IDNP).
  • * * *
  • Serviciul asigură informarea persoanelor responsabile de prezentarea dărilor de seamă / declaraţiilor (IPC21, TAXI18, CAS18-AN),respectiv, contribuie la eficientizarea procesului de completare a acestora.