Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

Cerere de acordare a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii


captcha

Util

 • Începînd cu 1 ianuarie 2020, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte conform următoarelor opţiuni: a) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi pînă la data împlinirii vîrstei de 3 ani a copilului, care se va stabili în cuantum de 30% din baza de calcul stabilită; b) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi pînă la data împlinirii vîrstei de 2 ani şi 2 luni a copilului. Opţiunea respectivă se va stabili de la data acordării concediului şi pînă la împlinirea vîrstei de 1 an a copilului în cuantum de 60% din baza de calcul stabilită şi din ziua următoare celei de împlinire a vîrstei de 1 an şi pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani şi 2 luni a copilului - 30% din baza de calcul stabilită. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după împlinirea vîrstei de 2 ani şi 2 luni şi pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă.
 • * * *
 • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se completează după acordarea de către angajator a concediului pentru îngrijirea copilului, de la toate unitățile în care activați.
 • * * *
 • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei paternale se complectează după acordarea de către angajator a concediului paternal de la toate unitățile în care activați.
 • * * *
 • Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la 3 ani se stabileşte de către CTAS unde a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, iar în cazul în care aceasta nu a fost acordată – se stabileşte de către CTAS la locul de domiciliu.
 • * * *
 • Indemnizaţia paternală se stabileşte de către CTAS a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă, ori de către CTAS la locul de domiciliu.
 • * * *
 • Plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii se efectuează de către prestatori de servicii de plată (ÎS "Poşta Moldovei") sau la alt prestator de servicii de plată (instituția financiară) la alegerea solicitantului.
 • * * *
 • Solicitanţii, copiii cărora s-au născut în străinătate, pentru a depune cererea în mod electronic pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani, accesează opţiunea "Depune cerere (copii născuţi în străinătate)".