Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

Cerere de acordare a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii


captcha

Util

 • Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte conform următoarelor opţiuni:

  a) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi pînă la data împlinirii vîrstei de 3 ani a copilului. Cuantumul indemnizaţiei constituie 30% din baza de calcul stabilită;

  b) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru o perioadă de 24 de luni. Cuantumul indemnizaţiei constituie 60% din baza de calcul pentru primele 12 luni de la acordarea iniţială a concediului şi 30% din baza de calcul stabilită pentru următoarele 12 luni. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după expirarea celor 24 luni de concediu şi pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă.

  c) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru o perioadă de 12 de luni. Cuantumul indemnizaţiei constituie 90% din baza de calcul stabilită. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după expirarea celor 12 luni de concediu şi pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă.

 • * * *
 • Opțiunea solicitată inițial pentru stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului nu poate fi modificată ulterior.
 • * * *
 • La depunerea cererii pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, persoanele asigurate urmează să depună și cerere privind acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vârsta de 2 ani.
 • * * *
 • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se completează după acordarea de către angajator a concediului pentru îngrijirea copilului, de la toate unitățile în care activați.
 • * * *
 • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei paternale se complectează după acordarea de către angajator a concediului paternal de la toate unitățile în care activați.
 • * * *
 • Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la 3 ani se stabileşte de către CTAS unde a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, iar în cazul în care aceasta nu a fost acordată – se stabileşte de către CTAS la locul de domiciliu.
 • * * *
 • Indemnizaţia paternală se stabileşte de către CTAS în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă, ori de către CTAS la locul de domiciliu.
 • * * *
 • Cererea electronică pentru stabilirea indemnizațiilor se examinează în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii în sistemul informațional. În cazul în care informația necesară pentru stabilirea indemnizației este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde pînă la apariția informației corecte/complete, cu 30 de zile de la data expirării termenului general.
 • * * *
 • Plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii se efectuează prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).
 • * * *
 • Solicitanţii, copiii cărora s-au născut în străinătate, pentru a depune cererea în mod electronic pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani, accesează opţiunea "Depune cerere (copii născuţi în străinătate)".