Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

Cerere de acordare a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii


captcha

Util

 • Începînd cu 1 ianuarie 2020, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte conform următoarelor opţiuni: a) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi pînă la data împlinirii vîrstei de 3 ani a copilului, care se va stabili în cuantum de 30% din baza de calcul stabilită; b) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi pînă la data împlinirii vîrstei de 2 ani şi 2 luni a copilului. Opţiunea respectivă se va stabili de la data acordării concediului şi pînă la împlinirea vîrstei de 1 an a copilului în cuantum de 60% din baza de calcul stabilită şi din ziua următoare celei de împlinire a vîrstei de 1 an şi pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani şi 2 luni a copilului - 30% din baza de calcul stabilită. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după împlinirea vîrstei de 2 ani şi 2 luni şi pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă.
 • * * *
 • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se completează după acordarea de către angajator a concediului pentru îngrijirea copilului, de la toate unitățile în care activați.
 • * * *
 • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei paternale se complectează după acordarea de către angajator a concediului paternal de la toate unitățile în care activați.
 • * * *
 • Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la 3 ani se stabileşte de către CTAS unde a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, iar în cazul în care aceasta nu a fost acordată – se stabileşte de către CTAS la locul de domiciliu.
 • * * *
 • Indemnizaţia paternală se stabileşte de către CTAS a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă, ori de către CTAS la locul de domiciliu.
 • * * *
 • Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).
 • * * *
 • Solicitanţii, copiii cărora s-au născut în străinătate, pentru a depune cererea în mod electronic pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani, accesează opţiunea "Depune cerere (copii născuţi în străinătate)".