Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Reexaminarea pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei


captcha
Util

 • Conform prevederilor art. 33 alin. (41) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, pensionarii care după realizarea/reexaminarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă/pensie de dizabilitate, activează sau au activat în câmpul muncii pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la 2 ani, cu condiţia că pensia calculată este mai mare decât pensia aflată în plată.
 • * * *
 • De la 01.01.2024 se reexaminează pensiile pentru limita de vârstăstabilite după 01.01.2019 pentru un stagiu de cotizare mai mare de 2 ani, cât şi pensiile reexaminate la etapele anterioare în cazul în care persoanele au mai realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 2 ani
 • * * *
 • Conform prevederilor art. 33 alin. (43) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, reexaminarea pensiilor de dizabilitate, stabilite până la 1 ianuarie 2022, se efectuează în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie de dizabilitate
 • * * *
 • De la 01.01.2024 se reexaminează pensiile de dizabilitate stabilite în perioada 01.01.1999 - 01.01.2022, pentru un stagiu de cotizare de la 2 ani până la 7 ani
 • * * *
 • Cererea de reexaminare a pensiei se examinează de Casa teritorială de asigurări sociale în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii
 • * * *
 • Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea
 • * * *
 • Decizia cu privire la respingerea cererii de reexaminare a pensiei şi motivul respingerii se expediază solicitantului la domiciliu în termen de 5 zile de la data emiterii
 • * * *
 • Pentru informaţii suplimentare sunteţi în drept să Vă adresaţi la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai sau Centrul de Apel CNAS
 • * * *
 • În cazul în care dvs. consideraţi că aţi realizat cel puţin 2 ani, iar la depunerea cererii în formă electronică, primiţi refuz, Vă recomandăm să depuneţi cererea la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai