Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensieicaptchaUtil

  • Conform prevederilor art. 33 alin.(41) şi (42) din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, au dreptul la reexaminarea pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei pentru limita de vârstă persoanele a căror pensii au fost stabilite începând cu 01.01.1999 şi au continuat activitatea în câmpul muncii
  • * * *
  • Reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, se efectuează eşalonat în dependenţă de stagiul de cotizare confirmat, după cum urmează: de la 01.07.2020 pentru un stagiu de cotizare realizat după stabilirea pensiei de cel puţin 10 ani de la 01.01.2021 – de la 7 ani până la 10 ani de la 01.01.2022 – de la 5 până la 7 ani de la 01.01.2023 – de la 2 ani până la 5 ani
  • * * *
  • Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în condiţiile Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, doar în cazul în care cuantumul reexaminat al pensiei este mai mare decât pensia aflată în plată
  • * * *
  • Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea
  • * * *
  • Pentru informaţii suplimentare sunteţi în drept să Vă adresaţi la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai