Catalogul Serviciilor Publice

Angajarea în câmpul muncii

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de căutarea unui loc de muncă, consiliere pentru persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă, instruire vocațională, recalificare, concedii

Înregistrarea contractelor individuale de muncă ale emigranților
Agenția Națională înregistrează contractele individuale de muncă, indiferent de modalitatea de angajare în străinătate. La angajare în câmpul muncii î...
Înregistrarea oficială în calitate de șomer
Șomer este considerată persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, care întrunește cumulativ următoarele condiţii:are vârsta cuprinsă între 16 ani ...
Servicii de ghidare în carieră pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
Are drept scop susținerea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în identificarea oportunităților educaționale și profesionale. Cine p...
Servicii de informare privind piața muncii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
Oferim informații asupra situației generale a pieței muncii și a principalelor sale tendințe de dezvoltare. Cine poate beneficia:persoanele aflate în ...