Catalogul Serviciilor Publice

Angajarea în câmpul muncii

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de căutarea unui loc de muncă, consiliere pentru persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă, instruire vocațională, recalificare, concedii

Acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asisten...
În cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală se definesc următoarele categorii de persoane asigurate:  a) persoană asigurată...
Ajutor de șomaj
Stabilirea dreptului la ajutor de șomaj
Înregistrarea în calitate de șomer
Șomer este considerată persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, care întrunește cumulativ următoarele condiţii:are vârsta cuprinsă între 16 ani ...
Raportarea informației privind inițierea/încetarea raporturilor de muncă
IRM19 - Informație pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă este necesară în scopul acordării statutului ...