Portalul Serviciilor Publice

14 evenimente de viaţă și 686 de servicii publice disponibile, din care 243 de e-Servicii
Construirea unei case
Cerințe specifice pentru construirea unei case Pentru construirea unei case trebuie să întreprindeț...
Inițierea unei afaceri
În calitate de fondator, puteți iniția o afacere proprie prin constituirea uneia din următoarele tip...
Declararea și plata impozitelor/taxelor de către c...
Persoanele fizice, rezidenții Republicii Moldova pot fi subiecți de plată a următoarelor tipuri de i...
Imigrare și obținerea cetățeniei Republicii Moldov...
Deces, pierderea întreținătorului, moștenire
Decesul unei persoane reprezintă un fapt juridic în urma căruia apar o serie de drepturi și obligați...
Măsurile de ocupare a forței de muncă și asigurare...
Lista subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele și datele de contract al...
Cazier judiciar pentru persoanele fizice și juridi...
Asigurarea drepturilor constituţionale privind accesul la informaţie a persoanelor fizice şi juridic...
Patenta de întreprinzător
Obținerea patentei de întreprinzător
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Vizarea permisului de armă de deținere și, după ca...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică...
Alocație lunară de stat privind protecţia socială ...
Drept bănesc acordat unor categorii de populaţie din rândul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii...
Invitație pentru cetățenii străini
Invitaţia este un document oficial eliberat la cererea persoanei fizice cu domiciliu permanent sau t...
Construirea unei case
Cerințe specifice pentru construirea unei case Pentru construirea unei case trebuie să întreprindeț...
Obținerea actelor de identitate (buletin, pașaport...
Declararea și plata impozitelor/taxelor de către c...
Persoanele fizice, rezidenții Republicii Moldova pot fi subiecți de plată a următoarelor tipuri de i...
Imigrare și obținerea cetățeniei Republicii Moldov...
Deces, pierderea întreținătorului, moștenire
Decesul unei persoane reprezintă un fapt juridic în urma căruia apar o serie de drepturi și obligați...
Măsurile de ocupare a forței de muncă și asigurare...
Lista subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele și datele de contract al...
Cazier judiciar pentru persoanele fizice și juridi...
Asigurarea drepturilor constituţionale privind accesul la informaţie a persoanelor fizice şi juridic...
Patenta de întreprinzător
Obținerea patentei de întreprinzător
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Vizarea permisului de armă de deținere și, după ca...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică...
Alocație lunară de stat privind protecţia socială ...
Drept bănesc acordat unor categorii de populaţie din rândul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii...
Invitație pentru cetățenii străini
Invitaţia este un document oficial eliberat la cererea persoanei fizice cu domiciliu permanent sau t...