Portalul Serviciilor Publice

13 evenimente de viaţă și 668 de servicii publice disponibile, din care 137 de e-Servicii
Construirea unei case
Cerințe specifice pentru construirea unei case Pentru construirea unei case trebuie să întreprindeț...
Inițierea unei afaceri
În calitate de fondator, puteți iniția o afacere proprie prin constituirea uneia din următoarele tip...
Șomaj, căutarea/obținerea unui loc de muncă
În cazul în care sunteți o persoană aflată în căutarea unui loc de muncă/șomer, puteți beneficia de ...
Declararea și plata impozitelor/taxelor de către c...
Persoanele fizice, rezidenții Republicii Moldova pot fi subiecți de plată a următoarelor tipuri de i...
Imigrare și obținerea cetățeniei Republicii Moldov...
Deces, pierderea întreținătorului, moștenire
Decesul unei persoane reprezintă un fapt juridic în urma căruia apar o serie de drepturi și obligați...
Cazier judiciar pentru persoanele fizice și juridi...
Asigurarea drepturilor constituţionale privind accesul la informaţie a persoanelor fizice şi juridic...
Pensie pentru unele categorii de angajaţi din dome...
Acordarea unui drept bănesc unor categorii de angajaţi din instituţiile de cultură şi artă naţionale...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după ca...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică...
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificat de clasă
Subvenții pentru dezvoltarea agriculturii și mediu...
Gestionarea resurselor financiare destinate pentru susținearea producătorilor agricoli (persoane fiz...