Portalul Serviciilor Publice

13 evenimente de viaţă și 653 de servicii publice disponibile, din care 95 de e-Servicii
Construirea unei case
Cerințe specifice pentru construirea unei case Pentru construirea unei case trebuie să întreprindeț...
Inițierea unei afaceri
În calitate de fondator, puteți iniția o afacere proprie prin constituirea uneia din următoarele tip...
Șomaj, căutarea/obținerea unui loc de muncă
Puteți beneficia de suport din partea statului atât la angajarea în câmpul muncii, cât și la protecț...
Declararea și plata impozitelor/taxelor de către c...
Persoanele fizice, rezidenții Republicii Moldova pot fi subiecți de plată a următoarelor tipuri de i...
Imigrare și obținerea cetățeniei Republicii Moldov...
Deces, pierderea întreținătorului, moștenire
Decesul unei persoane reprezintă un fapt juridic în urma căruia apar o serie de drepturi și obligați...
Cazier judiciar pentru persoanele fizice și juridi...
Asigurarea drepturilor constituţionale privind accesul la informaţie a persoanelor fizice şi juridic...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după ca...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică...
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Subvenții pentru dezvoltarea agriculturii și mediu...
Gestionarea resurselor financiare destinate pentru susținearea producătorilor agricoli (persoane fiz...
Viză electronică pentru Republica Moldova
Viza electronică este autorizația care permite deținătorului acesteia dreptul de a intra pe teritori...
Atestarea și legitimarea donatorului voluntar perm...
Atestarea și legitimarea donatorului voluntar permanent de sânge