Catalogul Serviciilor Publice

Evenimente de viaţă

Căsătoria. Divorțul. Schimbarea stării civile
Construirea unui imobil
Cerințe specifice pentru construirea unui imobil Pentru construirea unui imobil va fi nevoie să parcurgeți următorii pași:...
Deces, pierderea întreținătorului, moștenire
Decesul unei persoane reprezintă un fapt juridic în urma căruia apar o serie de drepturi și obligații, supravegheate și garantate de autoritățile publ...
Declararea și plata impozitelor/taxelor de către cetățean
Persoanele fizice, rezidenții Republicii Moldova pot fi subiecți de plată a următoarelor tipuri de impozite și taxe, după caz: impozitul pe venit; im...
Desfășurarea afacerii
Informarea plătitorilor de contribuții cu privire la înregistrarea în calitate de contribuabil, modul de raportare, obligațiile de plată la bugetul pu...
Dizabilitate, pierderea capacității de muncă
Garantarea unui venit sub formă de pensii, alocații, indemnizații și compensații persoanelor încadrate în grad de dizabilitate și celor care și-au pie...
Imigrare și obținerea cetățeniei Republicii Moldova
Închiderea unei afaceri
Cerințe specifice închiderii unei afaceri În capacitatea de întreprinzător aveți dreptul să încetați activitatea antreprenorială și să lichidați, bene...
Îndemnizații, ajutoare și alte prestații sociale
Garantarea unui venit sub formă de pensii, alocații și compensații anumitor categorii de persoane în legătură cu apariția unui risc social, inclusiv a...
Inițierea unei afaceri
În calitate de fondator, puteți iniția o afacere proprie prin constituirea uneia din următoarele tipuri de entități:entitate cu statut de persoană jur...
Măsurile de ocupare a forței de muncă și asigurarea de șomaj
Lista subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele și datele de contract ale acestora le puteți găsi accesând linkul: https:/...
Obținerea actelor de identitate (buletin, pașaport)
Procurarea/închirierea unei locuințe
Proprietate intelectuală
Sarcina, nașterea unui copil, stabilirea filiaţiei (paternităţii, adopţiei)
Susținerea financiară a familiilor cu copii domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova în legătură cu sarcina, nașterea, creșterea și îngrijirea cop...