Catalogul Serviciilor Publice

Evenimente de viaţă

Căsătoria. Divorțul. Schimbarea stării civile
Construirea unei case
Cerințe specifice pentru construirea unei case Pentru construirea unei case trebuie să întreprindeți o serie de activități, după cum urmează: Obține...
Deces, pierderea întreținătorului, moștenire
Decesul unei persoane reprezintă un fapt juridic în urma căruia apar o serie de drepturi și obligații, supravegheate și garantate de autoritățile publ...
Declararea și plata impozitelor/taxelor de către cetățean
Persoanele fizice, rezidenții Republicii Moldova pot fi subiecți de plată a următoarelor tipuri de impozite și taxe, după caz: impozitul pe venit; im...
Desfășurarea afacerii
În calitate de întreprinzător în procesul desfășurării afacerii trebuie să țineți cont de o serie de activități reglementate pentru antreprenori. Astf...
Imigrare și obținerea cetățeniei Republicii Moldova
Închiderea unei afaceri
Cerințe specifice închiderii unei afaceri În capacitatea de întreprinzător aveți dreptul să încetați activitatea antreprenorială și să lichidați, ben...
Îndemnizații, ajutoare și alte beneficii sociale de stat
În scopul garantării unui nivel de trai decent și respectării drepturilor fundamentale ale fiecărui cetățean, statul vă asigură asistență financiară ș...
Inițierea unei afaceri
În calitate de fondator, puteți iniția o afacere proprie prin constituirea uneia din următoarele tipuri de entități: entitate cu statut de persoană j...
Obținerea actelor de identitate (buletin, pașaport)
Șomaj, căutarea/obținerea unui loc de muncă
Puteți beneficia de suport din partea statului atât la angajarea în câmpul muncii, cât și la protecția socială în cazul în care sunteți o persoană în ...
Pensionare în legătură cu limita de vârstă
Procurarea/închirierea unei locuințe