Catalogul Serviciilor Publice

Tehnologii informaționale și comunicație

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de activitatea individuală (persoane fizice) și a entităților private dar și de stat în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicației

Autorizare de desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichi...
Autorizare de desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la fro...
Autorizarea generală de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicaţii electronice
Autorizarea generală reprezintă regimul juridic care conferă persoanelor fizice și juridice înregistrate în Republica Moldova, în baza notificărilor d...
Certificat de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu exce...
Obținerea certificatului de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu excepţia celor marcaţi cu menţiunea 'Îng...
Licenţa de utilizare a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de...
Obținerea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice
Permis tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii
Eliberarea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii