Catalogul Serviciilor Publice

Tehnologii informaționale și comunicație

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de activitatea individuală (persoane fizice) și a entităților private dar și de stat în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicației

Autorizarea generală de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicaţii electronice
Autorizarea generală reprezintă regimul juridic care conferă persoanelor fizice și juridice înregistrate în Republica Moldova, în baza notificărilor d...
Autorizație de desfășurare a activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lich...
Procedura de autorizare precum și condițiile de desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor...
Licența de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau servic...
Canalele şi frecvenţele radio sunt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului. Reglementarea utilizării spectrului de frecvenţe radio ...
Licența de utilizare a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de...
ANRCETI este autoritatea abilitată prin Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007 cu funcţii de reglementare, gestionare şi atribuire a ...
Permis tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii
Permisul tehnic reprezintă actul ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomu...