Catalogul Serviciilor Publice

Mediu și zonele rurale

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de inundații, reciclare, stingerea incendiilor și intervenții pentru ajutorul persoanelor în stare de urgență, cercetări geologice, folosirea raţională şi protecţia subsolului.

Autorizație de mediu privind gestionarea deșeurilor
Autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor este un act permisiv emis de Agenția de Mediu, prin care se permite desfăşurarea activităţilor de g...
Aviz de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
 Aviz de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilita...
 Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea certificatului de urbanism ...
Acord de mediu (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului)
Act permisiv eliberat în rezultatul examinării Documentației privind evaluarea impactului asupra mediului al activităților planificate, care stabileșt...
Acord pentru exportul animalelor sălbatice
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului animal, părților și produselor acestora colectate din fauna sălbatică, î...
Acord pentru exportul de plante
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului vegetal, părților și produselor acestora colectate din flora sălbatică, ...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaționale, turistice, de...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaționale, turistice, de ameliorare a sănătății, recreative, estetice și s...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal proprietate publică în scopuri științifice, cu sa...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal proprietate publică în scopuri științifice, cu sau fără extragerea obiectelor regnului vegetal și a...
Acord pentru importul animalelor și/sau plantelor sălbatice
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a efectua activități de import cu specii de plante și animale sălbatice în stare vie....
Acord pentru strămutarea, aclimatizarea și încrucișarea animalelor
Acord pentru strămutarea, aclimatizarea și încrucișarea animalelor
Act de confirmare a perimetrului minier
Obținerea actului de confirmare a perimetrului minier pentru extragerea substanțelor minerale utile, a apelor subterane sau pentru construcția și...
Act permisiv care oferă posibilitatea persoanelor fizice și juridice să colecteze obiecte ale regnul...
Act permisiv care oferă posibilitatea persoanelor fizice și juridice să colecteze obiecte ale regnului vegetal (plantele spontane, inclusiv medicinale...
Actul de confirmare a perimetrului geologic pentru explorarea subsolului
Act permisiv, care confirmă dreptul titularului de folosință asupra sectorului de subsol atribuit pentru cercetare geologică....
Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe
Act permisiv eliberat de Agenția de Mediu persoanelor fizice și juridice, care direct sau indirect, prin activitatea lor afectează calitatea aerului a...
Autorizația pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon, al p...
Autorizația pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon, al produselor și al echipamentului care conțin asemene...
Autorizație de folosință specială a apei
Este documentul care atestă dreptul de folosință a apelor pentru următoarele activități: a) captarea apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele ...
Autorizație de pescuit de control
Autorizație de pescuit de control
Autorizație pentru cazurile excepționale de vânătoare în scopuri științifice, cultural-educative și ...
Autorizație pentru dobândirea animalelor care nu constituie obiecte ale vânatului și pescuitului (me...
Autorizaţie pentru dobândirea animalelor care nu constituie obiecte ale vânatului şi pescuitului (melci, broaşte, șopârle, şerpi)...
Autorizație pentru folosința specială a animalelor sau a plantelor incluse în Cartea Roșie a Republi...
Autorizație pentru folosința specială a animalelor sau a plantelor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova în scopuri științifice, de selecție, i...
Autorizație pentru pescuitul în scopuri științifice
Autorizație pentru pescuitul în scopuri științifice 
Autorizație pentru pescuitul reproducătorilor
Autorizație pentru pescuitul reproducătorilor
Autorizație pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondulrilor fores...
Act permisiv care confirmă autorizarea următoarelor tipuri de tăieri: a) de regenerare, de reconstrucţie ecologică, de conservare, de îngrijire, de co...
Autorizație pentru vânătoare
Obținerea autorizației pentru vânătoare
Aviz al expertizei ecologice de stat
Act eliberat de Agenţia de Mediu ce constată corespunderea documentaţiei de proiect cu prevederile legislaţiei de mediu şi cuprinde măsurile pentru pr...
Aviz de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare...
Obținerea avizului de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare
Aviz de coordonare a Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului al activității ...
Aviz de coordonare a Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului al activității planificate...
Aviz de evaluare plealabilă
" Aviz de evaluare prealabilă" este un aviz eliberat de Agenlia de Mediu ce stă la baza emiterii unui act permisiv emis, prin care se permite inițier...
Aviz de mediu la coordonarea actului de selectare a terenului la schimbarea destinației terenului
Aviz de mediu la coordonarea actului de selectare a terenului la schimbarea destinației terenului
Aviz privind existența sau lipsa substanțelor minerale utile pe teritoriul preconizat pentru constru...
Obținerea avizului privind existența sau lipsa substanțelor minerale utile pe teritoriul preconizat pentru construcții
Aviz privind protecția apelor subterane la amplasarea în zona III de protecție sanitară a prizelor d...
Obținerea avizului privind protecția apelor subterane la amplasarea în zona III de protecție sanitară a prizelor de apă subterană a obiectelor care po...
Certificat de înregistrare a colecțiilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică
Certificat de înregistrare a colecțiilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică
Coordonarea documentației tehnice privind forarea sondelor arteziene
Coordonarea forării sondelor arteziene
Coordonarea documentației tehnice privind lichidarea sondelor arteziene
Coordonarea documentației tehnice privind lichidarea sondelor arteziene
Coordonarea normativelor pierderilor de substanţe minerale la extragere
Coordonarea normativelor pierderilor de substanţe minerale la extragere
Coordonarea proiectării sondelor arteziene
Coordonarea proiectării sondelor arteziene
Decizie pentru efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului al activităților planifi...
Decizie pentru efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului al activităților planificate
Decizie pentru importul, exportul, strămutarea, întreținerea în captivitate, reproducerea, aclimatiz...
Decizie pentru importul, exportul, strămutarea, întreținerea în captivitate, reproducerea, aclimatizarea și încrucișarea animalelor în scopuri economi...
Decizie pentru introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și r...
Decizie pentru introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene
Demers de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explozive
Efectuarea demersului de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explosive
Dovada privind lipsa impactului negativ al deșeurilor asupra calității apelor subterane
Obținerea dovezii privind lipsa impactului negativ al deșeurilor asupra calității apelor subterane
Eliberarea informațiilor din Fondul de stat de informații privind subsolul
Eliberarea informațiilor privind structura geologică a teritoriilor şi a raioanelor Republicii Moldova, resursele de materie primă prognozată, ca...
Evaluarea corespunderii cerințelor în domeniul apărării împotriva incendiilor – pentru obținerea lic...
Se supune licențierii următorul gen de activitate: producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pi...
Evaluarea corespunderii cerințelor în domeniul apărării împotriva incendiilor la obiective, construc...
Furnizarea materialelor topogeodezice şi cartografice din Fondul Naţional de Date Geospaţiale
Materiale din Fondul National de Date Geospaţiale pot fi tilizate în scopuri politice, economice, ştiinţifice şi social-culturale. Utilizarea material...
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Permis de pescuit sportiv, amator și de agrement
Permis de pescuit sportiv, amator și de agrement
Permis pentru fotografierea, filmarea video sau cinematografică a animalelor în perioada de reproduc...
Permis pentru fotografierea, filmarea video sau cinematografică a animalelor în perioada de reproducere (de la 1 martie până la 31 iunie) în apropiere...
Permis pentru prinderea păsărilor și aflarea lângă cuib în scopul inelării
Permis pentru prinderea păsărilor și aflarea lângă cuib în scopul inelării
Permis pentru reproducerea în captivitate a speciilor de animale de interes vânătoresc în gospodăria...
Permis pentru reproducerea în captivitate a speciilor de animale de interes vânătoresc în gospodăria cinegetică complexă
Permis/certificat CITES (Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbat...
Act permisiv eliberat pentru importul, exportul, reexportul și tranzitul obiectelor regnului vegetal și animal, părților și produselor acestora, regle...
Raportarea de către beneficiarul subsolului despre mişcarea rezervelor și folosirea subsolului în sc...
Raportarea de către beneficiarul subsolului despre mişcarea rezervelor și folosirea subsolului în scopuri nelegate de extragerea substanţelor minerale...
Raportarea informației geologice Fondului de stat de informaţii privind subsolul
Raportarea informației geologice Fondului de stat de informaţii privind subsolul
Serviciul pentru participare la concursul pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol p...
Subvenții pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural
Gestionarea resurselor financiare destinate pentru susținearea producătorilor agricoli (persoane fizice, persoane juridice) care desfășoară activitate...