Măsurile de ocupare a forței de muncă și asigurarea de șomaj

În cazul în care sunteți o persoană aflată în căutarea unui loc de muncă/șomer, puteți beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă, prestate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Lista subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele și datele de contract ale acestora le puteți găsi accesând linkul: https://www.anofm.md/ro/subdiviziuni


1.

Măsuri de promovare a ocupării forței de muncă

Măsurile de promovare a ocupării forței de muncă se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerilor și angajatorilor și sânt acordate în scopul creșterii şanselor de ocupare a forței de muncă, și includ:

1.1.
Serviciile de ocupare a forței de muncă

Sunt servicii prin care se asigură conexiunea dintre cererea și oferta de muncă, la nivel local și național, în scopul promovării și sprijinirii ocupării forței de muncă. ANOFM prestează prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă următoarele servicii de ocupare a forței de muncă:

1.2.
Măsuri active de ocupare a forței de muncă

Măsuri active de ocupare a forței de muncă se adresează șomerilor și angajatorilor și sânt acordate în scopul creșterii șanselor de ocupare a forței de muncă.

 

Scopul:

Creșterea şanselor de ocupare a forței de muncă, fie prin crearea de noi locuri de muncă, fie prin înlesnirea accesului la locurile de muncă vacante.

 

Beneficiarii:

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

 

ANOFM implementează prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă următoarele măsuri active de ocupare a forței de muncă:

2.

Programe de facilitare a ocupării forței de muncă

ANOFM poate implementa programe speciale de ocupare a forței de muncă, printre care:

- Programe de prevenire a șomajului;

- Programe teritoriale de susținere a ocupării forței de muncă;

- Programe de facilitare a integrării în cîmpul muncii a migranților, a minorităților naționale;

- Programe de facilitare a ocupării șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii.

3.

Asigurarea de șomaj

Asigurarea de șomaj reprezintă o măsură pasivă de ocupare a forței de muncă care are rolul de a asigura, în caz de șomaj, o persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale, aptă de muncă, dar care, din motive prevăzute de lege, nu poate presta o muncă potrivit pregătirii sale, și se realizează prin punerea la dispoziția acesteia, pentru o perioadă determinată, a ajutorului de șomaj.

 

Beneficiarii:

Persoanele care au rămas fără un loc de muncă şi întrunesc cumulativ următoarele condiții:

- sunt înregistrate la una din subdiviziunile teritoriale în a cărei rază teritorială își au domiciliul, reședința sau locul de trai;

- nu realizează venituri din activități de muncă la momentul stabilirii ajutorului de şomaj;

- au activat şi au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;

- nu refuză un loc de muncă corespunzător sau participă la măsurile active de ocupare a forței de muncă oferite de subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă conform planului individual de angajare a șomerului.

 

Modul de organizare:

Conform prevederilor legale, în procesul de acordare a ajutorului de șomaj sunt implicate 2 instituții:

1. ANOFM care prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă este responsabilă de acordarea statutului de șomer, stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de şomaj, suspendarea, restabilirea și încetarea plății ajutorului de șomaj;

2. Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) care prin intermediul caselor teritoriale de asigurări sociale este responsabilă de calculul cuantumului, stabilirea perioadei şi plata ajutorului de şomaj.

 

Cuantumul ajutorului de șomaj:

Se stabilește în funcţie de circumstanțele în care persoana a încetat activitatea de muncă (50% sau 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării).

 

Perioada de plată a ajutorului de şomaj:

Se stabileşte diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

a) 5 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puțin 12 luni și pînă la 10 ani;

b) 7 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 10 şi 15 ani;

c) 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.

 

Șomerii beneficiari de ajutor de șomaj sânt asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale și în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Perioada în care șomerul primește ajutor de şomaj se include în stagiul de cotizare.