Agenția de Mediu

Agenţia de Mediu este autoritate administrativă subordonată Ministerului Mediului, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile de activitate: a) prevenirea poluării mediului; b) protecția aerului atmosferic și schimbările climatice; c) protecția și reglementarea utilizării resurselor de apă; d) protecția și reglementarea utilizării regnului animal și regnului vegetal, a resurselor biologice acvatice; e) conservarea biodiversităţii și managementul ariilor naturale protejate de stat; f) managementul deşeurilor; g) biosecuritatea. Funcțiile de bază ale Agenției sînt: asigurarea implementării documentelor de politici publice și a legislației privind protecția mediului atît la nivel național, cît și local.
Contacte detaliate