Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, cu personalitate juridică de drept public, responsabilă de asigurarea calității în domeniul educației. și cercetării. În domeniile sale de activitate, Agenția colaborează cu autoritățile publice centrale și locale, precum și cu organismele internaționale. Agenția urmărește scopul de asigurare a calității serviciilor prestate de către instituțiile din domeniul educației și cercetării, contribuind astfel la realizarea cerințelor societății și pieței muncii în formarea cadrelor competente. Agenția stimulează creșterea nivelului de responsabilitate a instituțiilor din domeniile educației și cercetării față de calitatea serviciilor prestate.
Contacte detaliate